برچسب: رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش
5 تیر 1401 - 7:00 ب.ظ

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش

قصور مدارس و دریافت شهریه بیشتر را گزارش دهید

با اشاره به اعلام شهریه مدارس غیردولتی گفت: اگر اولیاء احساس کردند مبلغی بیش از شهریه مصوب اعلامی از آنها اخذ شده، موارد را به ما منعکس کنند تا پیگیری کنیم.