برچسب: رئیس سازمان بازرسی کل کشور

اخبار
13 مرداد 1401 - 9:00 ق.ظ

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

تکالیف بانک‌ها در اجرای قانون رفع موانع تولید بررسی می‌شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: توجه بازرسان امور بانکی به نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید و بررسی این موضوع از سوی سازمان بازرسی ضرریست و باید اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی، شفایت در نظام بانکی و اجرای همه قوانین این حوزه در بازرسی‌ها انجام شود.

حوادث
18 بهمن 1399 - 7:39 ب.ظ

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

فساد گسترده و سیستمی در کشور وجود ندارد

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه فساد گسترده و سیستمی در کشور وجود ندارد، گفت: ساختارهای فساد زا در دستگاه‌های اجرایی باید از بین برود.