برچسب: رئیس، نواب رئیس و اعضای هئیت اجرایی

اخبار
6 شهریور 1401 - 5:00 ب.ظ

آغاز مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک برای شناخت رئیس، نواب رئیس و اعضای هئیت اجرایی این نهاد آغاز شد.