برچسب: دیپلماسی پزشکی

اصفهان
25 مرداد 1401 - 12:56 ق.ظ

دیپلماسی پزشکی حلقه مفقوده افزایش قدرت نرم ایران در معادلات جهانی

در معادلات جهانی در کنار قدرت اقتصادی و نظامی قدرت نرم یکی از مولفه های اصلی قدرت تلقی شده و این مفهوم به خصوص از سال ۱۹۹۰ در سیاستگذاری های جهانی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است.