برچسب: دکتر محمد مهدی اسماعیلی

فرهنگ
10 شهریور 1400 - 7:23 ب.ظ

پیشنهاد تشکل های رسانه ای به وزیر ارشاد برای انتخاب معاون مطبوعاتی

۸ تشکل رسانه ای کشور در نامه ای به وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، ضمن تبریک انتصاب و استقبال از محورهای کارشناسانه برنامه وی در حوزه رسانه، شاخص های مورد انتظار خود در تعیین گزینه معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را پیشنهاد کردند و خواستار انتصاب مدیری دارای مقبولیت صنفی و برخوردار از سرمایه اجتماعی در حوزه رسانه برای این معاونت شدند.