برچسب: دکتر محسن فخری زاده

اصفهان
10 آذر 1399 - 2:35 ب.ظ

بیانیه مجمع بسیجیان و نخبگان استان اصفهان؛

حرکت‌های کوردشمن نشانه‌ناتوانی‌ مقابله رو در رو بانظام اسلامی است

مجمع بسیجیان و نخبگان استان اصفهان با صدور بیانیه‌ای حرکت‌های کور دشمن را نشان از استیصال و ناتوانی عوامل این جنایت درمقابله رو در رو با نظام اسلامی دانست.