برچسب: دکتر سید محمد موسوی

اخبار
4 خرداد 1401 - 2:15 ب.ظ

برگزاری نخستین پویش تخصصی روابط عمومی در دانشگاه علمی کاربردی نجف آباد

سید محمد موسوی دبیر همایش روابط عمومی گفت:  دنیا آینده متعلق به جوامعی خواهد بود که درآن  ارتباطات و روابط عمومی مورد توجه است.