برچسب: دکتر سهیل سیکات

اخبار
9 تیر 1401 - 7:13 ب.ظ

نماینده سازمان بهداشت جهانی گفت:

ایران در پوشش بهداشت جهانی پیشتاز است

در حالی که بسیاری از کشورها با کمبود امکانات در حوزه بهداشت مواجه هستند، ایران در پوشش بهداشت جهانی پیشتاز است.