برچسب: دکتر حمیدرضا طیبی

اصفهان
7 آبان 1399 - 11:06 ق.ظ

راه‌اندازی سریع شیمی پارک اصفهان باهدف تامین نیازهای کشور

رییس جهاددانشگاهی در نشست مشترک با استاندار اصفهان تاکید کرد

رئیس جهاد دانشگاهی در نشست مشترک با استاندار اصفهان با تشریح مجموعه اقدامات صورت گرفته در گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس اصفهان توسط جهاددانشگاهی گفت: با تهیه یک برنامه جامع، به‌طورقطع به دنبال رونق شیمی پارک اصفهان باهدف تهیه مواد شیمیایی موردنیاز کشور هستیم.