برچسب: دپارتمان ارتباطات و اطلاعات اصفهان

اخبار
4 بهمن 1400 - 4:46 ب.ظ

در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران ؛

شرکت کنندگان گواهی نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی دریافت می کنند

در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران؛ شرکت کنندگان گواهی نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی دریافت می کنند