برچسب: دویستمین سالگرد رمزگشایی “هیروگلیف‌های مصری”

اخبار
23 تیر 1401 - 7:30 ب.ظ

برپایی دویستمین سالگرد رمزگشایی “هیروگلیف” در انگلیس

نمایشگاه "هیروگلیف: بازگشایی قفل مصر باستان" به مناسبت گرامی‌داشت دویستمین سالگرد رمزگشایی "هیروگلیف‌های مصری" توسط یک محقق فرانسوی برگزار خواهد شد.