برچسب: دولت سازی

بین الملل
28 اسفند 1399 - 5:58 ب.ظ

پیشخوان بین الملل

روزنامه 8 صبح نوشته: پس از ارائه طرح دولت انتقالی صلح توسط آمریکا به دولت اشرف غنی و طالبان، رایزنی ها درباره تهیه طرح تعدیلی آن در حال انجام است.