برچسب: دولت دوازدهم

استان ها
5 شهریور 1401 - 12:08 ق.ظ

عصراصفهان گزارش می دهد؛

آمار مجموع بدهی هایی که به دولت سیزدهم رسید

یکی از بحران هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، بحران بدهی است. شاید خلاصه بحران بدهی را بتوان در گزارش صندوق بین المللی پول دید که بر اساس آن، نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود 12 درصد در سال 92 به حدود 48 درصد در سال 1400 (تقریبا نصف کل تولید ناخالص داخلی کشور) رسید.