برچسب: دولت آباد

دیدنی
3 اردیبهشت 1399 - 2:55 ب.ظ

مرتفع ترین بادگیر خشتی جهان و مروارید زیبای یزد در دل کویر

باغ دولت آباد یزد که همانند نگینی در کویر ایران واقع شده است، دارای بلندترین بادگیر خشتی جهان است.