برچسب: دهکده جهانی

سلامت و پزشکی
5 اردیبهشت 1399 - 12:35 ق.ظ

کووید 19 و گذار به حکمرانی جهانی

چه کسی فکرش را می کرد که در پایان دومین دهه از هزاره سوم، یک ویروس میکروسکوپی ظرف اندک زمانی این چنین؛ سرنوشت تمامی ساکنان سیاره مسکون را به بازی بگیرد و زندگی روزمره آنان را دستخوش دگرگونیِ مخاطره آمیز سازد؟!کرونا بار دیگر این واقعیت را آشکارا به انسان امروز نشان داد که در جهانِ جهانی شده (globalized world) موسوم به دهکده جهانی (global village) روزگار می گذراند.