برچسب: دهخدا

فرهنگ
7 اسفند 1401 - 12:22 ق.ظ

رویداد

به مناسبت ⁠⁣⁠هفتم اسفندماه سالروز درگذشت علی‌اکبر دهخدا

با مرگ دهخدا یکی از تابناک‌ترین چهره‌های قرن ما از میان رفت و در دل خاک تیره جا گزید. مرگ چنین خواجگان کار خردی نیست. دهخدا از میدان مبارزه و آزادی‌خواهی سرشناس برآمد. اما امروز که در خاک تیره پنهان شده است پیش ما در علم لغت شناسا و نامور است.