برچسب: دنیا

سرگرمی
9 اسفند 1399 - 5:34 ب.ظ

آناستازیا صاحب بزرگترین گونه های دنیا!

یک زن ۳۰ ساله کـه صاحب بزرگترین گونه هاي دنیا اسـت و بـه گفته ي خودش آن قدر ژل بـه صورتش تزریق کرده کـه حسابش از دستش خارج شده، مدعی اسـت گونه هایش هنوز خیلی کوچک اند!