برچسب: دندانپزشکی

دانشگاه
27 مرداد 1399 - 7:42 ب.ظ

توزیع کارت آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی آغاز شد

توزیع کارت ورود به جلسه سی و چهارمین آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز شد.