برچسب: دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی

اخبار
8 شهریور 1401 - 3:00 ب.ظ

همزمان با هفته دولت؛

اتاق وضعیت تئاتر ایران تشکیل شد

همزمان با هفته دولت، دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی با هدف ترسیم زیست‌بوم فرهنگی، حرفه‌ای، صنفی و ارائه گزارش‌های کمی و کیفی از امور جاری تئاتر کشور اتاق وضعیت تئاتر ایران را تشکیل داد.