برچسب: دفتر مطالعات مرکز پژوهش های مجلس

اخبار
30 مرداد 1401 - 7:30 ق.ظ

مرکز پژوهش ها در گزارشی:

جرم انگاری ضرورتی حیاتی در پیشگیری از تخریب میراث طبیعی است

دفتر مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به کمبود قانون های حمایتی از میراث طبیعی، در یک گزارش پژوهش محور به ضرورت‌ها و سازوکارهای ایجاد قوانین حامی منابع طبیعی برای پیشگیری از تخریب و اقدام های مجرمانه پرداخت.