برچسب: دفتر سلامت آموزش و پرورش

اجتماعی
28 شهریور 1400 - 11:00 ق.ظ

کماکان آموزش حضوری دانش آموزان در مهر منتفی است

به گزارش رسانه سلامت اصفهان، آخرین دستور العمل های وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس و واکسیناسیون دانش آموزان اعلام شد.