برچسب: دفتر ایمنی

اخبار
25 شهریور 1400 - 11:00 ق.ظ

امحاء لامپ های بخار جیوه

مدیر دفتر ایمنی گفت: شرکت توزیع برق استان اصفهان ، نظر به تعهد و مسئولیت اجتماعی جهت حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آب وخاک اقدام به امحاء۱۱۵۰ کیلو گرم لامپ های جیوه ای نموده است.