برچسب: دعوا

خانواده
9 تیر 1400 - 11:30 ب.ظ

توصیه به فرزندان در مقابل دعواهای پدر و مادر

باپدرومادری که دائماً دعوا می کنند، چه کنیم؟

هر چند نمی توان تاثیرات ناخوشایند اختلاف و دعواهای پدر و مادر بر فرزندان را نادیده گرفت. ولی راهکارهایی در این مقاله ارائه می شود که توصیه هایی به فرزندان می کند تا در شرایط برزو اختلاف بین پدر و مادر، بجای نگرانی و تشویش خاطر، به چاره اندیشی در این زمینه، کنترل خشم با استفاده از نظرات مشاوران و کمک به برقراری صلح بیاندیشند.