برچسب: دشواری های زندگی

اخبار
7 شهریور 1400 - 9:00 ق.ظ

در نخستین دیدار اعضای دولت سیزدهم با رهبر معظم انقلاب: رهبر معظم

ترمیم اعتماد آسیب دیده مردم با همدلی قوا

توصیه های کلیدی رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار اعضای دولت سیزدهم با ایشان؛ روشنگر مسیر چهارساله دولت در بهبود شرایط کشور خواهد بود تا با همراهی و همدلی دو قوه دیگر و خردورزی در همه اقدامات و برنامه ها اعتماد آسیب دیده مردم ترمیم شده و جامعه به آرامش نسبی دست یابد.