برچسب: دست اندرکاران رسانه

اجتماعی
13 اردیبهشت 1402 - 11:20 ق.ظ

یک درصد برای ارتقای وضعیت فرهنگی و شفافیت!؟

بر اساس این تبصره 9 قانون بودجه سال جاری شرکت‌ها و بانک‌ها مکلف خواهند بود یک درصد از هزینه هایشان را صرف امور فرهنگی کنند و امیدواریم با اقدامات کارگروه و تشکیل سامانه تخصصی این تبصره شاهد ارتقای وضعیت فرهنگی کشور باشیم. این بودجه متعلق به تمامی نهادهای فرهنگی است و نهادهای فرهنگی حاکمیتی و مردم نهاد می‌توانند طرح های خود را به کارگروه مربوطه ارائه دهند تا در روندی شفاف بررسی و انتخاب شوند و مورد حمایت قرار گیرند.