برچسب: دستیار فرمانده سایبری نیروهای مسلح و مشاور عالی فرماندهی کل انتظامی

یادداشت
16 تیر 1401 - 11:00 ق.ظ

“قلمِ امنیت آفرین” ؛ ۳ ویژگیِ برترسازِ اهالیِ قلم

شاید بتوان "روز قلم" را در شمار یکی از نامگذاری های هوشمندانه و خردمندانه ی شورای فرهنگ عمومی کشور تلقی نمود که بیشتر از هر چیز نشان از اهمیت و خجستگی و حتی تقدسِ "قلم و کتابت" بیش از دیگر عناصر و پدیده های اجتماعی و فرهنگی در این سرزمینِ پر گهر دارد.