برچسب: دستورالعمل کدینگ تجهیزات

اجتماعی
29 شهریور 1400 - 4:00 ب.ظ

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

افزایش نظارت و بازرسی از پارکینگ ها و پل های شهری

سند راهبردی نگهداری از دارایی های فیزیکی شهرداری اصفهان تدوین شد.