برچسب: دستمزد کارگران

اجتماعی بیکاری بیشتر افراد ارادی است
13 اردیبهشت 1402 - 8:12 ق.ظ

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان:

بیکاری بیشتر افراد ارادی است

احمدرضا معینی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان گفت: ریشه تورم در دستمزد کارگران نیست و باید در جای دیگری جست‌وجو شود. بیکاری بیشتر افراد امروز ارادی است که در کمبود حقوق و دستمزد ریشه دارد.

اجتماعی
16 آبان 1399 - 5:38 ب.ظ

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور مطرح کرد؛

آخرین اخبار از بازنگری دستمزد کارگران

علی بیگی گفت: کمیته دستمزد باید یک نشست تخصصی برگزار کند و سبد هزینه خانوار را بررسی کند تا بتوانند فاصله بین مزد و معیشت را ترمیم کنند.