برچسب: در آستانه پلمب

اخبار
27 شهریور 1400 - 9:45 ق.ظ

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان

۴۶ باشگاه ورزشی اصفهان در آستانه پلمب قرار دارند

احمد باقری مقدم؛ رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون، هزار مورد بازرسی اولیه توسط بازرسان هیئت پزشکی ورزشی انجام شده است، افزود: با توجه به نواقص، تذکرات شفاهی و کتبی، ۷۰ مورد بازرسی ثانویه داشتیم و در همین مدت نیز درخواست پلمب ۴۶ باشگاه به مسئولان اجرایی ارسال شده است.