برچسب: دبیر جشنواره ملی «رسانش»

آموزش و پرورش
22 تیر 1401 - 6:00 ب.ظ

دبیر جشنواره ملی «رسانش» گفت:

دریافت ۲۵ هزار اثر دانش‌آموزی در جشنواره ملی «رسانش»

چهارمین دوره جشنواره ملی رسانه‌های دانش‌آموزی با عنوان «رسانش» و با شعار «رسانش؛ خیزش هوشمندانه نوجوان در دنیای رسانه» ویژه دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار و ۲۵ هزار اثر دانش‌آموزی در این جشنواره ملی دریافت شد.