برچسب: دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی

اصفهان
11 آذر 1399 - 12:27 ق.ظ

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

هدر رفت آب انتقالی از حوضه زاینده‌رود در بیابان‌های استان مجاور

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان با اشاره به هدر رفت آب انتقالی از حوضه زاینده رود در بیابانهای استان مجاور گفت: فروش آب با نام تامین آب شرب جفایی در حق کشاورزان اصفهانی است.