برچسب: دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اخبار
1 مرداد 1401 - 5:00 ب.ظ

مهمان‌سرای عباسی اصفهان در فهرست خاطرات جمعی یونسکو ثبت می‌شود

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران، گفت: مهمان‌سرای عباسی اصفهان به عنوان نگین فرهنگی و نمایشگاه دائمی بزرگ از هنر ایرانی در فهرست خاطرات جمعی یونسکو ثبت می‌شود.