برچسب: دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها

اخبار
30 مرداد 1401 - 3:00 ب.ظ

نگرش مدیران‌ کتابخانه‌ها همسو با راهبردهای نهاد شود

به گفته دبیرکل نهاد با تغییر دوره مدیریت و فضای خدمت حتماً این توقع وجود دارد نگاه مدیران‌کل به موضوعات و راهبردهای کلان مدیریتی نهاد برای حل مسائل و اداره کتابخانه‌ها تغییر پیدا کند و این تغییر در جهت خدمت بیشتر، بهتر و اثرگذارتر برای کتابخانه‌های عمومی است.