برچسب: دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر

اجتماعی
10 شهریور 1401 - 7:30 ق.ظ

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:

تعامل قضایی و اجرایی سبب برهم زدن ترفندهای قاچاقچیان در ترویج اعتیاد می‌شود

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: تعامل مستمر قضایی و اجرایی می‌تواند ترفندهای قاچاقچیان را در ترویج بروز و شیوع اعتیاد و قاچاق موادمخدر بر هم بزند.