برچسب: دانه سورگم

استان ها
26 خرداد 1401 - 1:00 ب.ظ

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان:

دنیا برای آب سبز استراتژی دارد؛ ما نداریم!

دنیا برای آب سبز استراتژی دارد ما برای این آب، استراتژی نداریم طبق تحقیقات مدون صورت گرفته دردنیا یک قطره آب سبز یا آب باران به هدر نمی رود. مثلاً در حوزه دیم کاری که کشور سالیانه حدوداً ۴ میلیون هکتار زمین آیش رها می کنیم، چه لزومی دارد که ما زمین های دیم را بصورت آیش رها کنیم، در حالی که این دیمزار ها می تواند برای تولیدات علوفه زمستانه بسیار تاثیر گذار باشد.