برچسب: دانش پژوهان

اخبار
1 شهریور 1400 - 2:43 ب.ظ

شماره سوم فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی منتشر شد

این فصلنامه با هدف ارائه دست آوردهای علمی و پژوهشی علوم ارتباطات اجتماعی ذیل کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران زیر نظر گروه ارتباطات دانشگاه دانش پژوهان پیشرو و دپارتمان ارتباطات و اطلاعات اصفهان فعالیت می کند.