برچسب: دانش سازمانی

اجتماعی
16 آبان 1400 - 4:23 ب.ظ

دکتر هادی زمانی در آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روابط عمومی ایران:

روابط عمومی موظف است چهره‌ای روشن، شفاف و واقعی از ایران به جهانیان معرفی کند

دکتر هادی زمانی جامعه شناس و نویسنده که در آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روابط عمومی ایران سخن می گفت، افزود: خداوند در سوره ۱۵۹ آل عمران می‌فرمایند: «ای رسول،به رحمت خدا بود که با مردم مهربان گشتی و اگر تندخو و سخت‌دل بودی با آنکه پیامبر من بودی مردم از گِرد تو متفرق می‌شدند، پس از (بدیِ) آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن و با آنها مشورت نما، لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده، که خدا آنان را که بر او اعتماد کنند دوست دارد»