برچسب: دانش آموزان بی بضاعت

اجتماعی
17 شهریور 1400 - 12:45 ق.ظ

۵۵۰بسته تحصیلی برای دانش آموزان بی بضاعت اصفهان تامین شد

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان اصفهان گفت: در مهر تحصیلی امسال ۵۵۰بسته تحصیلی از سوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان تامین و در اختیار دانش آموزان بی بضاعت قرار گرفت.