برچسب: دانشگاه کلرادو در آمریکا

آموزش و پرورش
3 مرداد 1401 - 7:30 ق.ظ

تأثیر فرهنگ بر مقاومت کودکان در مقابل وسوسه

پژوهشگران دانشگاه کلرادو در آمریکا با بررسی بیشتر آزمون مارشمالو (از مشهورترین آزمایش‌های روانشناسی) به نتایج جدیدی رسیدند مبنی بر این که تربیت فرهنگی بر مقاومت کودکان در مقابل وسوسه تاثیرگذار است.