برچسب: دانشگاه ها و پژوهشگاه‌ها

اخبار
10 شهریور 1401 - 6:00 ب.ظ

مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها از مرز ۴۱ هزار میلیارد ریال عبور کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه‌ها در سال ۱۴۰۰، از مرز ۴۱ هزار میلیارد ریال عبور کرد. در این راستا انتظار می‌رود سامانه نظام ایده ها و نیازها که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده، حلقه واسط هوشمند برای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه باشد.