برچسب: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اقتصادی
27 تیر 1399 - 2:28 ب.ظ

دانگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان الکترونیکی می شود

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد که با راه اندازی سرویس "الکترونیکی صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان"، دانشجویان می توانند درخواست دریافت گواهی خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند.