برچسب: دانشکده مجازی

دانشگاه
20 تیر 1399 - 3:36 ب.ظ

معاون آموزشی دانشکده مجازی دانشگاه تاکید کرد

ادامه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران بعد از کرونا

معاون آموزشی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر ادامه روند آموزش مجازی دانشجویان این دانشگاه بعد از اتمام بحران کرونا ویروس خبر داد.