برچسب: دانشمندان چینی

اخبار
28 خرداد 1401 - 10:00 ق.ظ

ادعای دانشمندان چینی سیگنال‌هایی از موجودات فرازمینی دریافت کردیم

سرانجام بیگانگان با ما تماس گرفتند؟ بله! البته اگر ادعای چینی‌ها را بشود باور کرد.