برچسب: دامداری

اجتماعی
18 مهر 1401 - 12:10 ق.ظ

با حضور استاندار افتتاح شد:

بهره برداری از مجتمع دام پروری در نصرآباد جرقویه

فاز اول مجتمع دام پروری 25 هزار راسی منطقه عشایری شهرستان جرقویه استان اصفهان، با حضور استاندار اصفهان و با ارتباط مستقیم  رئیس جمهور در شهرنصرآباد به بهربرداری رسید. به مناسبت 15 مهر روزملی روستا و عشایر، 419 پروژه عشایری درقالب 4 هزار طرح درکشور به دستور ریاست جمهوری افتتاح و به بهربرداری رسید.

استان ها
26 خرداد 1401 - 1:00 ب.ظ

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان:

دنیا برای آب سبز استراتژی دارد؛ ما نداریم!

دنیا برای آب سبز استراتژی دارد ما برای این آب، استراتژی نداریم طبق تحقیقات مدون صورت گرفته دردنیا یک قطره آب سبز یا آب باران به هدر نمی رود. مثلاً در حوزه دیم کاری که کشور سالیانه حدوداً ۴ میلیون هکتار زمین آیش رها می کنیم، چه لزومی دارد که ما زمین های دیم را بصورت آیش رها کنیم، در حالی که این دیمزار ها می تواند برای تولیدات علوفه زمستانه بسیار تاثیر گذار باشد.