برچسب: دادستان کل کشور

دفاعی امنیتی
25 بهمن 1399 - 1:19 ب.ظ

پیام تسلیت دادستان کل کشور در پی درگذشت اللهیار ملکشاهی

دادستان کل کشور در پی درگذشت اللهیار ملکشاهی، قاضی دیوان عالی کشور پیام تسلیتی صادر کرد.