برچسب: دادستان عمومی

اجتماعی
21 شهریور 1400 - 10:30 ق.ظ

با حضور دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و ۱۵ قاضی اجرای احکام

اجرای طرح پایش زندانیان استان

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به همراه معاونان و ۱۵ تن از قضات اجرای احکام انقلاب،کیفری،ناظر و دادسرا با حضور در زندان مرکزی اصفهان با زندانیان دیدار چهره به چهره داشتند.

اجتماعی
19 مرداد 1400 - 1:30 ب.ظ

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان:

دفاتر تسهیل گری محلات به همت شورای جدید شهر اصفهان پیگیری خواهد شد

به پاس ارج نهادن به خبرنگاران، آغاز ماه محرم و هفته امر به معرو ف و نهی از منکر توسط مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر شهر اصفهان، مراسمی برگزار شد.