برچسب: دادستان عمومی و انقلاب

اصفهان
27 خرداد 1399 - 4:31 ب.ظ

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان:

تحقق عدالت اجتماعی بدون مبارزه با فساد محقق نمی شود

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: تحقق عدالت اجتماعی بدون مبارزه با فساد محقق نمی شود.