برچسب: خیریه آبشار عاطفه ها

اجتماعی
11 تیر 1400 - 2:45 ق.ظ

رئیس شعب خیریه آبشار عاطفه‌ها در استان اصفهان خبر داد:

اهدای 5هزار تبلت به دانش آموزان نیازمند

بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها از بزرگترین خیریه ها در سراسر کشور است که با بیش از 830 شعبه در سطح کشور و نمایندگی در کشورهای عراق، پاکستان، سوریه و قطر با همراهی نیم میلیون خیر، اهداف خود را با هدف محرومیت زدایی دنبال می کند.