برچسب: خور و جندق

اجتماعی
25 شهریور 1400 - 12:00 ق.ظ

رسیدگی به مشکلات طرح ملی مسکن در جلسه شورای مسکن شهرستان خوروبیابانک

جلسه شورای مسکن شهرستان خوروبیابانک با حضور اعضای جلسه و با هدف بررسی مسائل و مشکلات طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای خور، جندق و فرخی در محل فرمانداری شهرستان خوروبیابانک برگزار گردید.