برچسب: خور نیزاری کویری در بیرجند

گردشگری
8 تیر 1401 - 6:00 ب.ظ

خور نیزاری کویری در بیرجند

نیزار خور از بزرگترین نیزارهای کویری استان خراسان جنوبی و همچنین بزرگترین نیزار کویر لوت ایران بوده که دارای پوشش گیاهی گز همراه با آب شور است.